Iov 09:02
„Adevărat, ştiu bine că totul e cum spui:
  Cum poate pământeanul să fie drept la Domnul?
Iov 25
CAPITOLUL 25
Cuvântul lui Bildad.
1Şi răspunzând Bildad din Şuah, a zis:
2
„Ce credeţi?: pasul dulce a, sau frica-i de la El,
  El, Cel ce face totul în cele preaînalte b?
3
Cin' crede că tâlharii-s lăsaţi la nesfârşit c?
  şi cine oare fi-va scutit de pânda Lui?
4
Cum poate muritorul să fie drept la Domnul
  şi cum se curăţi-va născutul din femeie?
5
El porunceşte lunii, şi ea nu luminează,
  şi'n faţa Lui curate nici stelele nu sunt.
6
Atunci, ce să mai spunem de omul-putrejune,
  de fiul său de carne, al omului, un vierme!“