Iov 08:12
Dar iarba fără apă, nu se usucă oare
  chiar stând pe rădăcină'nainte de-a fi tunsă?
Ps 128
PSALMUL 128
O cântare a treptelor.
1De multe ori, din tinereţile mele, s'au luptat ei cu mine
– s'o spună astăzi Israel –,
2de-atâtea ori, din tinereţile mele, s'au luptat ei cu mine
şi nu m'au biruit.

3Prin spatele meu au uneltit a păcătoşii,
pe-acolo şi-au prelungit nelegiuirea.
4Domnul e drept; grumajii păcătoşilor i-a retezat.

5Ruşinaţi să fie şi întorşi îndărăt
toţi cei ce urăsc Sionul;
6facă-se ca iarba pe acoperişuri,
care se usucă mai'nainte de-a fi smulsă,
7care n'a umplut mâna celui ce seceră
şi nici braţul celui ce adună snopii,
8asupra căreia trecătorii nu vor zice:
„Binecuvântarea Domnului fie peste voi!“
sau: „Întru numele Domnului v'am binecuvântat“.