Substantivul díaita (citeşte: díeta), cu verbul diaitáo (citeşte: dietáo) e folosit numai în Cartea lui Iov şi înseamnă „mod de viaţă“, „vieţuire“ în general, iar în particular: viaţă ordonată, cumpătată, în acord cu regulile morale sau cu anumite prescripţii medicale (de unde: dietă, dietetic). Nuanţele se traduc în funcţie de context. În versetul de faţă, „cumpăna dreptăţii“ este asociată cu verbul apokathístemi, care înseamnă „a restaura“, „a repune ceva în starea de dinainte“, „a restabili“. Aşadar, dacă dreptatea omului neprihănit a fost zdruncinată de o pricină oarecare, Dumnezeu are grijă s-o reaşeze în starea iniţială. (Teologia cunoaşte şi foloseşte termenul „apocatastază“ (apokatástasis ton pánton) spre a defini erezia lui Origen după care, la sfârşitul veacurilor, chiar şi păcătoşii vor fi mântuiţi, într-un fel de restauraţie universală. Erezia a fost condamnată de Sfinţii Părinţi).