Iov 07:07
Adu-Ţi aminte [Doamne], că viaţa mea-i suflare,
  că tot ce-i bun rămas-a 'napoi de ochiul meu,
Ps 38
PSALMUL 38
Pentru sfârşit: o cântare a lui David pentru Iditun *.
1Zis-am: “Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea”;
pusu-i-am gurii mele pază
când păcătosul mi-a stat împotrivă,
2amuţit-am şi m'am smerit, şi chiar despre cele bune am tăcut a
şi durerea mea s'a înnoit.
3Inima mea s'a înfierbântat în lăuntrul meu
şi în cugetul meu foc se va aprinde.
Cu limba mea grăit-am:
“Doamne, fă-mă să-mi cunosc sfârşitul
4şi care este numărul zilelor mele,
ca să ştiu ce-mi lipseşte” b.
5Iată, Tu mi-ai făcut zilele ca pasul de-o palmă
şi fiinţa c mea ca o nimica înaintea Ta.
Da, toate sunt deşarte, fiece om care trăieşte;
6da, omul trece ca un chip în oglindă d,
vai, în zadar se tulbură;
adună comori şi nu ştie pentru cine le strânge.
7Şi acum, cine este tăria mea de a'ndura? Oare nu Domnul?
Da, fiinţa mea e de la Tine.
8Izbăveşte-mă de toate fărădelegile mele;
Tu m'ai făcut ocară celui fără minte.
9Amuţit-am şi nu mi-am deschis gura,
Că Tu eşti Cel ce m'ai făcut.
10Îndepărtează de mine biciuirile Tale;
sfârşitu-m'am de puternicia mâinii Tale.
11Cu mustrări pentru nelegiuiri Tu l-ai certat pe om
şi viaţa i-ai subţiat-o ca pe o pânză de păianjen;
da, în zadar se tulbură tot omul.
12Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea
şi ia aminte la cererea mea,
lacrimile mele nu le trece sub tăcere,
că străin sunt eu la Tine,
străin ca toţi părinţii mei.
13Cruţă-mă, ca să răsuflu
înainte de a mă duce şi de a nu mai fi.