„Adiere de vânt lin“ este modalitatea în care Dumnezeu i S-a descoperit şi proorocului Ilie în muntele Horeb. E posibil ca autorul cărţii lui Iov să fi cunoscut pasajul din 3 Rg 19, 12. Oricum, în ambele texte e folosit acelaşi substantiv: áura, care înseamnă adiere uşoară de vânt, mişcarea şi sunetul brizei marine.