Acest verset este nucleul întregii pledoarii a lui Elifaz.