Folosirea verbului spoudázo = „a fi atent“, „a fi curtenitor“, „a se grăbi cu luare-aminte“ introduce o notă de ironie; modalitate oratorică de a obţine un ascendent asupra interlocutorului.