În Versiunea Masoretică versetul 9 sună astfel: „Femeia lui i-a zis: – încă te mai încăpăţânezi în neclintirea ta? Blesteamă-L pe Dumnezeu şi mori!“ Dezvoltarea îi e proprie Septuagintei, iar ediţia Rahlfs o notează cu 9a-9c.