Iov 02:09
Şi dac'a trecut o vreme şi înc'o vreme e, zis-a către el femeia lui: „Până când oare te vei mai răbda, zicând: – Iată, încă puţin să mai aştept întru nădejdea mântuirii mele!?... Că iată, amintirea ta s'a şters de pe pământ, şi chiar aceea a feciorilor tăi şi a fiicelor tale, pe care'n dureri şi chinuri iam purtat în pântece şi pentru care'n zadar cu osteneli m'am nevoit. Iar tu, tu zaci aici în putregaiul viermilor, nemişcat sub cerul deschis, în timp ce eu rătăcesc ca o slujnică şi umblu din loc ]n loc şi din casă'n casă, aşteptând să scapete soarele ca să mă odihnesc de ostenelile şi de durerile ce mă cuprind acum... Ci zi ceva, o vorbă către Domnul, şi mori!“ f
Tob 2
Tobit orbeşte. Răbdarea lui.
1Sub regele Asarhadon m'am întors deci acasă, iar Ana, soţia mea, şi Tobie, fiul meu, mi-au fost daţi înapoi. a Iar la sărbătoarea noastră, a Cincizecimii – care este sfânta sărbătoare a celor şapte săptămâni –, mi s'a pregătit un prânz bun şi m'au aşezat la masă.
2Când am văzut câte feluri de bucate îmi erau aduse, am zis către fiul meu Tobie: „Fiule, du-te, şi dacă vei afla pe cineva dintre fraţii noştri surghiuniţi în Ninive, care-şi aduce aminte de El din toată inima, adu-l să mănânce cu mine. Vezi, fiule, că te voi aştepta până când va fi să te întorci“.
3Tobie a plecat să caute un sărac printre fraţii noştri, iar la întoarcere a zis: „Tată!“ Iar eu am zis: „Iată-mă, fiul meu!“ El a continuat: „E unul din neamul nostru care a fost omorât şi aruncat în piaţă; chiar acolo fusese sugrumat“.
4Repezindu-mă, am lăsat prânzul fără să fi apucat să gust ceva, am ridicat omul din piaţă şi l-am pus într'o cămară, aşteptând asfinţitul soarelui ca să-l îngrop.
5La întoarcere m'am îmbăiat b şi mi-am mâncat pâinea cu întristare.
6Şi mi-am amintit de cuvântul profetului, de ceea ce spusese Amos despre Betel:
„Şi ale voastre sărbători
în plângere le voi preface
şi cântecele toate'n tânguire“,
şi am izbucnit în lacrimi.
7Apoi, când a asfinţit soarele, m'am dus să sap [o groapă] şi l-am îngropat.
8Vecinii îşi râdeau de mine, zicând: „Ăsta nu mai are nici o teamă! Pentru o treabă ca asta îl căutau ca să-l omoare, el a fugit pe ascuns, şi iată-l că din nou îngroapă morţii!“
9Şi chiar în noaptea aceea m'am îmbăiat, m'am dus în curte şi m'am culcat lângă zid, cu faţa descoperită, din pricina căldurii.
10Nu ştiam că în zid, deasupra mea, se aflau vrăbii c; găinaţul lor mi-a căzut pe ochi, în plină căldură, şi am făcut albeaţă. M'am dus la doctori pentru îngrijire, dar cu cât ei îmi puneau mai multe alifii, cu atât albeaţa îmi întuneca ochii; şi până la urmă, am rămas orb. Patru ani am stat fără vedere. Toţi fraţii mei erau cuprinşi de întristare din pricina mea, iar Ahicar m'a hrănit vreme de doi ani, până când a plecat în Elimaida.
11În acest timp Ana, soţia mea, făcea lucruri de mână, din cele pe care le fac femeile; d
12ea le ducea la clienţi, iar aceştia plăteau. S'a întâmplat însă că în cea de-a şaptea zi a lunii Distros e ea a isprăvit o lucrare şi a dus-o la clienţi; aceia i-au dat toată plata ce i se cuvenea, dar i-au dat şi un ied pentru mâncare.
13Când ea a intrat la mine, iedul a prins a behăi. Atunci eu am chemat-o şi am zis: „De unde e iedul ăsta? nu cumva a fost furat? Du-l la stăpânii lui! Nu avem dreptul să mâncăm ceva care să fi fost furat!“
14Dar ea mi-a zis: „Acesta-i un dar care mi s'a dat pe lângă plata ce mi se cuvenea!“ Eu însă n'am crezut-o şi i-am poruncit să-l ducă îndărăt la stăpânii lui (m'am înroşit în faţa ei). Atunci şi-a deschis ea gura şi mi-a zis: „Unde-ţi sunt milosteniile? unde-ţi sunt faptele dreptăţii? Acum toată lumea ştie ce s'a ales de capul tău!“ f