Iov 02:09
Şi dac'a trecut o vreme şi înc'o vreme e, zis-a către el femeia lui: „Până când oare te vei mai răbda, zicând: – Iată, încă puţin să mai aştept întru nădejdea mântuirii mele!?... Că iată, amintirea ta s'a şters de pe pământ, şi chiar aceea a feciorilor tăi şi a fiicelor tale, pe care'n dureri şi chinuri iam purtat în pântece şi pentru care'n zadar cu osteneli m'am nevoit. Iar tu, tu zaci aici în putregaiul viermilor, nemişcat sub cerul deschis, în timp ce eu rătăcesc ca o slujnică şi umblu din loc ]n loc şi din casă'n casă, aşteptând să scapete soarele ca să mă odihnesc de ostenelile şi de durerile ce mă cuprind acum... Ci zi ceva, o vorbă către Domnul, şi mori!“ f
Iov 19
CAPITOLUL 19
Răspunsul lui Iov.
1Atunci Iov a început să vorbească şi a zis:
2
„Cât oare veţi mai plânge prin sufletu-mi trudit,
  surpându-mi-l cu vorbe?...
3
Să ştiţi doar că El, Domnul, El m'a făcut cum sunt;
  iar voi, neruşinaţii, mă'nvinuiţi pe mine!
4
Chiar dacă adevărul e că m'am înşelat,
  a mea e înşelarea;
  şi de-am grăit cuvinte ce nu se cuveneau,
  sunt graiurile mele, dar nu fără măsură.
5
Şi dacă voi acuma vă'mpăunaţi asupră-mi
  şi mă'nfruntaţi cu scârbe,
6
să ştiţi că Domnul este Cel ce m'a răvăşit
  şi că deasupră-mi astfel Şi-a înălţat cetatea. a
7
Ei, iată,-mi râd de scârbe şi nu voi mai grăi,
  că strig după dreptate, dar nici o judecată!
8
Zidit sunt împrejuru-mi şi nu e chip să trec,
  un văl de întuneric mi-a aşezat pe faţă;
9
m'a dezbrăcat de slavă
  şi de pe fruntea mândră tot El mi-a luat cununa;
10
m'a rupt în bucăţele, de-a roata, şi m'am dus;
  nădejdea mi-a tăiat-o cum ai tăia un pom;
11
cu groaznică urgie asupră-mi S'a pornit
  şi-a socotit că'n luptă aş fi duşmanul Său;
12
haidăii Lui venit-au asupră-mi pân' la unul,
  în drumurile mele m'aşteaptă ochi la pândă;
13
s'au depărtat de mine, da, chiar şi fraţii mei:
  la cei străini ei cată mai mult decât la mine;
  prietenii mei, iată-i, îmi sunt nemilostivi.
14
Cei ce mi-au fost aproape se uită'n altă parte
    şi cei ce mă ştiură pe nume m'au uitat;
15
vecinilor de-acasă şi slujnicelor mele
  le-am devenit străin;
16
îmi chem pe nume sluga şi ea nu mă ascultă
  şi-o rog cu gura mea;
17
cu-aceeaşi rugăminte dulceagă-mi chem femeia
  şi-i linguşesc pe fiii ibovnicelor mele;
18
dar ei pe totdeauna cu toţi m'au părăsit;
  de cum mă scol, aruncă'mpotrivă-mi vorbe grele.
19
Toţi cei ce mă ştiură'ndeaproape m'au urât,
  pe care-i îndrăgisem s'au ridicat asupră-mi.
20
Ţesuturile cărnii mi s'au topit în piele,
  iar oasele în zgârciuri de-abia că se mai ţin.
21
Prieteni, aveţi milă de mine, milă daţi-mi,
  că-a Domnului e mâna ce s'a atins de mine!
22
De ce mă luaţi la goană, aşa cum face Domnul,
  şi'n cărnurile mele rămâneţi nesătui?
23
Ah, cine-ar fi să scrie şi graiurile mele,
  şi astfel să le pună pe toate într'o carte,
24
cu fier-peniţă scrise, sau cu condei de plumb,
  sau chiar săpate'n stâncă şi să rămână'n veac?
25
Căci ştiu că veşnic este Acel ce-o să-mi dezlege
  târziul pe pământ;
26
da, pielea, care'ndură acestea, va'nvia. b
  Că de la Însuşi Domnul mi s'au făcut acestea
27
pe care mi le ştiu,
  pe care eu, nu altul, cu ochii le-am văzut,
  pe toate care-aicea în sân s'au săvârşit. c
28
Iar dacă voi veţi zice: Ce vom grăi'mpotrivă-i?
  găsi-vom noi pricìnă de'ndreptăţire'n el d?,
29
o, temeţi-vă şi voi de scoarţă, de'nveliş;
  că va veni mânia în cei fără de lege
  şi-atunci vor şti ei unde li-i miezul plin de seve“. e