Textual: „lucruri mari îi erau lui pe pământ“; precizare proprie Septuagintei. Înalta stare socială a lui Iov e menţionată în propoziţia următoare, precum şi în capitolul 29.