Ios 24:10
dar Domnul, Dumnezeul vostru, n'a vrut să vă nimicească: acela ne-a binecuvântat cu mare binecuvântare şi ne-a izbăvit de mâinile lor, iar pe ei ni i-a dat nouă.
Dt 23
CAPITOLUL 23
Cei din adunarea Domnului.
1Famenul şi scopitul nu vor intra în adunarea Domnului.
2Cel născut din desfrânată nu va intra în adunarea Domnului.
3Amonit şi moabit nu va intra în adunarea Domnului; chiar după al zecelea neam şi până'n veci, el nu va intra în adunarea Domnului,
4pentru că ei nu v'au întâmpinat cu pâine şi cu apă când eraţi pe drum venind din Egipt, şi pentru că l-au plătit împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petorul Mesopotamiei, ca să te blesteme.
5Dar Domnul, Dumnezeul tău, n'a voit să-l asculte pe Balaam; ci Domnul, Dumnezeul tău, a preschimbat blestemele în binecuvântare, pentru că Domnul, Dumnezeul tău, te-a iubit.
6Cât vei trăi, în veci să nu le grăieşti cuvinte de pace sau de folos.
7Pe edomit să nu-l urăşti, fiindcă el e fratele tău a; să nu-l urăşti pe egiptean, că străin ai fost în ţara lui b.
8Fiii ce li se vor naşte în cel de al treilea neam vor intra în adunarea Domnului.
9Când vei ieşi cu oaste asupra duşmanilor tăi, fereşte-te de tot lucrul rău.
10Dacă va fi la tine om care să nu fie curat de pe urma ispitirii lui în visul de noapte, acela să iasă afară din tabără, nu va intra în tabără,
11ci spre seară să-şi spele trupul cu apă, iar după asfinţitul soarelui va intra în tabără.
12Pentru nevoia de a ieşi afară să ai un loc în afara taberei.
13Să ai la brâu un ţăruş cu care să sapi atunci când ieşi afară şi cu care să-ţi acoperi necurăţeniile;
14că Domnul, Dumnezeul tău, umblă prin tabăra ta ca să te libereze şi să ţi-i dea pe duşmani la picioare; pentru aceea să fie tabăra ta sfântă, ca nu cumva, văzând El la tine ceva neruşinat, să-Şi întoarcă faţa de la tine.
15Pe robul care a fugit de la stăpânul său la tine să nu-l dai [pe mâna] stăpânului său;
16el va locui cu tine; între voi va locui, oriunde-i va plăcea lui; să nu-l necăjeşti.
17Dintre fiicele lui Israel să nu fie desfrânată c, nici desfrânat dintre fiii lui Israel.
18Vrăjitoare să nu fie dintre fiicele lui Israel, nici descântător de vrajă d dintre fiii lui Israel.
19Plata desfrânatei şi preţul câinelui e să nu le aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, pentru vreo oarecare făgăduinţă, căci acestea amândouă sunt urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.
20De la fratele tău să nu iei camătă; nici camătă de la bani, nici camătă de la bucate, nici camătă de la orice lucru cu care-l împrumuţi.
21De la cel străin, da, să iei camătă; dar de la fratele tău să nu iei camătă, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvinteze în tot ceea ce vei face tu în ţara'n care intri s'o moşteneşti.
22Dacă te-ai legat faţă de Domnul, Dumnezeul tău, cu o făgăduinţă, să nu întârzii în a o plini, căci Domnul, Dumnezeul tău, nu va întârzia s'o ceară de la tine, şi păcat vei avea întru tine.
23Dar dacă nu vei vrea să făgăduieşti, întru tine păcat nu va fi.
24Pe cele ce ies de pe buzele tale să le păzeşti şi să le plineşti întocmai cum te-ai făgăduit Domnului, Dumnezeului tău, ele fiind un dar rostit cu gura ta.
25Dacă vei intra în holda aproapelui tău, adună spice cu mâinile tale, dar secera să n'o pui în holda aproapelui tău.
26Dacă vei intra în via aproapelui tău, poţi mânca struguri după poftă, până te saturi, dar în paner să nu pui.