T. M. conchide altfel: „Şi aşa s'a isprăvit împărţirea pământului“.