Ios 15:55
Maon, Carmel, Zif şi Iuta;
1Rg 23
David în pribegie la Cheila, în pustia lui Iuda, în pustia Zifeilor şi a Maoniţilor.
1Şi i s'a spus lui David: „Iată, Filistenii bat război în Cheila şi pradă şi calcă ariile de secerat“.
2Atunci David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Să mă duc oare să-i bat pe Filisteni?“ Iar Domnul i-a zis: „Du-te!; îi vei bate pe Filisteni şi vei mântui Cheila“.
3Iar oamenii lui David au zis către el: „Iată, noi fiind aici, în Iudeea, ne temem; cum va fi oare dacă vom merge la Cheila? să stăm agăţaţi de prăzile Filistenilor?“
4Atunci David L-a întrebat încă o dată pe Domnul, iar Domnul i-a răspuns, zicând: „Ridică-te şi du-te la Cheila, căci Eu îi dau pe Filisteni în mâinile tale“.
5Atunci David s'a dus la Cheila împreună cu oamenii care erau cu el şi s'au bătut cu Filistenii şi i-au pus pe fugă; şi le-au luat vitele şi i-au lovit cu mare măcel şi astfel i-a izbăvit David pe cei cei locuiau în Cheila.
6Şi a fost că după ce Abiatar, fiul lui Ahimelec, a fugit la David, s'a coborât şi el cu David la Cheila, avându-şi efodul în mână.
7Şi i s'a spus lui Saul că David venise la Cheila. Iar Saul a zis: „Dumnezeu mi l-a vândut mie, căci el s'a închis pe sine intrând într'o cetate cu porţi şi zăvoare“.
8Şi Saul i-a poruncit întregului popor să se coboare cu război la Cheila, să-i împresoare pe David şi pe oamenii lui.
9Iar David, cunoscând că Saul nu va înceta să-i facă rău, a zis către preotul Abiatar: „Adu efodul Domnului!“
10Şi a zis David: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, robul tău a auzit fără putinţă de tăgadă că Saul caută să vină împotriva Cheilei ca să nimicească cetatea pe seama mea.
11Fi-va oare [locul] închis? sau va veni Saul acum, aşa cum a auzit robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, spune-i robului Tău!“ Iar Domnul a zis: „Va fi închis“.
12Şi a zis David: „Oare mă vor da cei din Cheila – pe mine şi pe oamenii mei – în mâinile lui Saul?“ Iar Domnul a zis: „Te vor da“. a
13Atunci David şi oamenii ce se aflau cu el – ca la vreo patru sute – s'au ridicat şi mergeau oriîncotro puteau merge. Şi i s'a spus lui Saul că David ieşise din Cheila şi s'a oprit de la a mai veni.
14Iar David a locuit în Mesara, în pustie, prin trecători înguste; şi a locuit în pustia din muntele Zif, în ţinut uscat. Iar Saul îl căuta în fiecare zi, dar Domnul nu l-a dat în mâinile lui.
15David văzuse că Saul a ieşit să-l caute. Pe atunci David se afla în muntele cel sec, în Noul Zif.
16Iar Ionatan, fiul lui Saul, s'a ridicat şi a mers la David în Noul şi l-a întărit întru Domnul.
17Şi i-a zis: „Nu te teme, căci mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va găsi; şi tu vei fi rege peste Israel, iar eu îţi voi fi ţie al doilea; Saul, tatăl meu, o ştie.“
18Şi au făcut amândoi legământ în faţa Domnului; David a rămas în Noul, iar Ionatan s'a întors la casa sa.
19Apoi Zifiţii din ţinutul nisipos s'au urcat la Saul pe deal şi au zis: „Iată, nu cumva e David cel ce s'a ascuns la noi în Mesara, în strâmtorile din Noul, în pustiul din muntele Hachila, care se află în dreapta Ieşimonului?.
20Şi acum, după cum a dorit inima regelui, să se coboare el la noi, că prins e în mâinile regelui“.
21Iar Saul le-a zis: „Binecuvântaţi Îi sunteţi voi Domnului, că v'a păsat de mine“.
22Duceţi-vă şi pregătiţi-vă mai bine şi căutaţi şi vedeţi locul unde-i va fi piciorul, acolo unde-aţi zis, ca nu cumva să scape cu vicleşug. b
23Vedeţi şi aflaţi, iar eu voi fi cu voi; şi de va fi el în ţară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda“.
24Atunci Zifiţii s'au ridicat şi au mers înaintea lui Saul; iar David şi oamenii lui se aflau în pustia Maon, spre apus, în dreapta Ieşimonului.
25Saul şi oamenii lui s'au dus să-l caute pe David. I s'a dat însă de ştire lui David, iar el s'a coborât la piatra din pustia Maonului. Iar Saul a auzit şi a alergat după David spre pustia Maonului.
26Saul şi oamenii lui mergeau în partea de dincoace a muntelui, iar David şi oamenii lui se aflau în partea de dincolo; David se ascundea să scape de Saul, iar Saul şi oamenii lui îşi rânduiau tabără de împresurare asupra lui David şi oamenilor lui, ca să-i prindă.
27Atunci a venit la Saul un vestitor, zicând: „Grăbeşte-te şi vino, căci Filistenii au năvălit în ţară!“
28Iar Saul s'a întors din urmărirea lui David şi s'a dus să dea piept cu Filistenii; de aceea s'a numit acel loc Stânca Despărţirii.