Literal: „din Negheb“ (acesta fiind ţinutul pustiu din sudul Palestinei).