Ios 13:14
Doar seminţiei lui Levi nu i s'a dat moştenire: Domnul, Dumnezeul lui Israel, El e moştenirea lor, aşa cum le-a spus Domnul a. Şi aceasta e împărţirea pe care Moise le-a făcut-o fiilor lui Israel la Araba Moabului, dincolo de Iordan, spre Ierihon.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul T.M.: NT-Evr-7