„... şi pe regele Betelului“: text lacunar în LXX; preluat din T. M.