Aialonul: localitate situată la 15 km vest de Gabaon.