Ios 10:12
Atunci Iosua a grăit către Domnul, în ziua în care Domnul i-a dat pe Amorei în puterea lui Israel, când i-a nimicit în Gabaon şi au fost zdrobiţi de dinaintea fiilor lui Israel. Şi a zis Iosua:

„Să stea soarele deasupra Gabaonului
şi luna deasupra văii Aialonului a!“

Sir 46
CAPITOLUL 46
Lauda părinţilor: Iosua, Caleb, Judecătorii, Samuel.
1
Viteaz în război, aşa a fost Iosua, fiul lui Navi,
 urmaşul lui Moise în menirea profetică,
 cel ce, vrednic fiind de numele său,
 mare s'a arătat spre a-i mântui pe cei aleşi a,
 spre a-i pedepsi pe vrăjmaşii răzvrătiţi,
 pentru ca Israel să intre în moştenirea sa.
2
Cât de măreţ a fost el atunci când şi-a ridicat mâinile
 şi şi-a întins sabia asupra cetăţilor!
3
Cine, mai înainte, a fost ca el?:
 căci el a purtat războaiele Domnului.
4
Oare nu prin mâna lui s'a oprit soarele
 şi o singură zi s'a făcut cât două?
5
Pe Stăpânul Cel-Preaînalt L-a chemat
 când vrăjmaşii îl strâmtorau din toate părţile,
 iar Domnul, Marele, i-a plinit dorinţa
 cu ploaie grea de grindină, cum nu s'a mai văzut;
6
el a dezlănţuit război împotriva unui neam b
 şi pe potrivnici, în chiar căderea lor, i-a nimicit,
 pentru ca neamurile să cunoască puterea armelor lui
 şi că el în faţa Domnului ducea războiul.

7
Căci el mergea urmându-L pe Domnul;
 în zilele lui Moise şi-a dovedit evlavia,
 el şi Caleb, fiul lui Iefone,
 punându-se'mpotriva gloatei
 şi'mpiedicând poporul să păcătuiască
 şi amuţind murmurele cele rele.
8
Tot ei, cei doi, au fost singurii izbăviţi
 din şase sute de mii de pedestraşi,
 ca să poată intra în moştenire,
 în ţara unde curge lapte şi miere.
9
Domnul i-a dat tărie lui Caleb
 – şi i-a rămas până la bătrâneţe –
 să se aburce pe înălţimile ţării
 pe care urmaşii săi aveau s'o ţină'n moştenire,
10
aşa ca toţi fiii lui Israel să vadă
 cât e de bine să-L urmezi pe Domnul.

11
Iar judecătorii, fiecare pe numele lui,
 a căror inimă nu s'a desfrânat c
 şi care nu s'au întors de la Domnul,
 fie-le amintirea întru binecuvântare!
12
Înflorească-le oasele de unde sunt,
 numele lor să se înnoiască
 în fiii acestor oameni străluciţi!

13
Samuel a fost iubit de Domnul său;
 profet al Domnului, el a întemeiat regalitatea
 şi a uns cârmuitori peste poporul său.
14
Următor al legii Domnului, a judecat adunarea d,
 iar Domnul l-a cercetat pe Iacob.
15
Credincioşia sa l-a arătat profet adevărat
 şi cuvântul său l-a dovedit credincios în vedenii.
16
El L-a chemat pe Domnul-Cel-Puternic
 când vrăjmaşii îl strâmtorau din toate părţile
 şi I-a adus ca jertfă un miel de lapte.
17
Domnul a tunat din cer
 şi cu mare vuiet a făcut să I se-audă glasul;
18
pe dregătorii Tirienilor i-a nimicit
 şi pe toţi mai-marii Filistenilor.
19
Şi, înainte de vremea somnului său celui veşnic,
 a mărturisit înaintea Domnului şi a unsului Său:
 „Pe nimeni nu l-am despuiat de bunurile sale,
 nici cel puţin de sandale“.
 Şi nimeni nu l-a învinovăţit.
20
Şi chiar după ce a adormit, el încă a mai profeţit
 şi i-a prevestit regelui sfârşitul;
 din pământ şi-a ridicat glasul să profeţească,
 să şteargă nedreptatea poporului.