Din „arderea-de-tot“ (holocaust) nu rămânea decât scrumul, cenuşa; din „jertfa“ propriu-zisă era arsă doar o parte, cealaltă rămânând în folosinţa preoţilor.