Ios 08:29
Iar pe regele Aiului l-a spânzurat de un copac cu două trunchiuri gemene; şi a stat el spânzurat de copac până seara; iar la apusul soarelui a dat Iosua poruncă şi l-au luat de pe copac şi l-au aruncat într'o groapă; şi au pus peste el o grămadă mare de pietre, aşa cum se vede şi astăzi. e
Ios 12
CAPITOLUL 12
Regii învinşi, la răsărit şi la apus de Iordan.
1Aceştia sunt regii ţării, pe care fiii lui Israel i-au bătut şi ale căror pământuri le-au moştenit dincolo de Iordan, spre răsărit, de la valea Arnonului până la muntele Hermon, şi tot ţinutul Arabei dinspre răsărit:
2Sihon, regele Amoreilor, care locuia în Heşbon şi domnea de la Aroer, ce se afla pe povârnişul văii Arnonului, şi de la jumătatea Galaadului până la [râul] Iaboc, hotarele fiilor lui Amon;
3şi Araba până la marea Chinerot, spre răsărit, şi până la marea Arabei; Marea Sărată spre răsărit, pe calea către Bet-Ieşimot, de la Teman, la poalele muntelui Fazga;
4Og, regele Vasanului, care locuia în Aştarot şi în Edreea, rămas cel din urmă dintre uriaşi a
5şi care domnea de la muntele Hermon şi de la Salca şi peste tot ţinutul Vasanului spre hotarele Gheşurului şi Maacului, şi peste jumătate din Galaad, până la hotarele lui Sihon, regele Heşbonului.
6Pe aceştia i-au ucis Moise, sluga Domnului, şi fiii lui Israel; iar Moise i-a dat ca moştenire lui Ruben şi lui Gad şi la jumătate din seminţia lui Manase.
7Şi aceştia sunt regii Amoreilor, pe care Iosua şi fiii lui Israel i-au ucis dincolo de Iordan, de la Baal-Gad, în valea Libanului, şi până la muntele Pele, cum te urci spre Seir; iar Iosua a dat [pământul] seminţiilor lui Israel, să-l moştenească după cum le cade:
8la munte, la câmpie, în Araba, în Asidot, în pustie, în Negheb; pe Heteu şi pe Amoreu şi pe Canaanean şi pe Ferezeu şi pe Heveu şi pe Iebuseu;
9
pe regele Ierihonului
şi pe regele Aiului, care este aproape de Betel,
10
pe regele Ierusalimului
şi pe regele Hebronului,
11
pe regele Iarmutului
şi pe regele Lachişului,
12
pe regele Eglonului
şi pe regele Ghezerului,
13
pe regele Debirului
şi pe regele Ghederului,
14
pe regele Hormei
şi pe regele Aradului,
15
pe regele Libnei
şi pe regele Adulamului,
16
pe regele Machedei
şi pe regele Betelului b,
17
pe regele Tapuahului
şi pe regele Heferului,
18
pe regele Afecului
şi pe al Şaronului,
19
pe regele Haţorului,
20
pe regele Şimron-Meronului,
pe regele Madonului,
pe regele Acşafului,
21
pe regele Chedeşului,
pe regele Taanacului,
22
pe regele Meghiddonului,
pe regele Iocneamului de lângă Carmel,
23
pe regele Dorului de lângă Nafat-Dor,
pe regele Goimilor din Ghilgal,
24
pe regele Tirţei.
De toţi, treizeci şi unu de regi.