Versetul 13: text lacunar în LXX; preluat din T. M.