Ios 08:10
Iar Iosua s'a sculat a doua zi devreme şi a cercetat poporul trecându-i pe dinainte. Şi s'a ridicat, el şi bătrânii, în fruntea poporului, împotriva Aiului.
Ios 6
CAPITOLUL 6
Luarea Ierihonului.
1Ierihonul era straşnic închis şi întărit, şi nimeni nu ieşea din el şi nimeni nu intra.
2Şi a zis Domnul către Iosua: „Iată, Eu dau Ierihonul în puterea ta, şi pe regele lui în el şi pe cei vârtoşi în putere.
3Şi pune-i pe războinici să-l înconjoare.
4Înconjuraţi cetatea o dată pe zi; aceasta să faceţi timp de şase zile. Şapte preoţi vor purta înaintea chivotului şapte trâmbiţe din corn de berbec, iar în ziua a şaptea să ocoliţi cetatea de şapte ori, şi preoţii să sune din trâmbiţe a.
5Şi va fi că atunci când veţi striga cu trâmbiţe de strigare, să strige tot poporul deodată. Şi când ei vor striga, zidurile cetăţii vor cădea singure; şi tot poporul va intra înlăuntru, fiecare avântându-se de-a dreptul în cetate.“
6Şi a intrat Iosua Navi la preoţi
7şi le-a zis: „Porunciţi-i poporului să umble de jur-împrejur şi să înconjoare cetatea; iar războinicii să meargă înaintea [chivotului] Domnului;
8şapte preoţi, purtând şapte trâmbiţe sfinte, să treacă înaintea [chivotului] Domnului şi să trâmbiţeze puternic, iar chivotul legământului Domnului să-i urmeze.
9Războinicii, ţinând aproape, să meargă înainte, iar preoţii, sunând din trâmbiţe, precum şi cei de dinapoia oastei, în urma chivotului legământului Domnului, să meargă sunând din trâmbiţe.“
10Iar poporului i-a poruncit Iosua, zicând: „Să nu strigaţi, şi nimeni să nu vă audă glasul, şi cuvânt din gura voastră să nu iasă până în ziua în care eu vă voi porunci să strigaţi: atunci să strigaţi!“
11Şi, înconjurând cetatea cu chivotul legământului Domnului, îndată s'au întors în tabără şi acolo au rămas peste noapte.
12Iar a doua zi s'a sculat Iosua dis-de-dimineaţă, iar preoţii au ridicat chivotul legământului Domnului.
13Şi cei şapte preoţi care purtau cele şapte trâmbiţe mergeau aproape înaintea [chivotului] Domnului şi sunau din trâmbiţe, iar după ei mergeau războinicii şi toată gloata rămasă înapoia chivotului legământului Domnului; iar preoţii buciumau din trâmbiţe.
14Şi'ntreaga gloată de dinapoi a înconjurat cetatea, din aproape'n mai aproape, după care s'a întors în tabără; aşa a făcut vreme de şase zile.
15Şi a fost că în ziua a şaptea s'au sculat dis-de-dimineaţă şi'n ziua aceea au înconjurat cetatea de şapte ori: de şapte ori au înconjurat-o numai în ziua aceea.
16Şi a fost că atunci când au înconjurat cetatea a şaptea oară, preoţii au buciumat din trâmbiţe, iar Iosua a zis către fiii lui Israel: „Strigaţi!, căci Domnul v'a dat cetatea!
17Şi toată cetatea aceasta, cu tot ce se află în ea, Îi va fi afierosită Domnului Atotţiitorului b, în afară de desfrânata Rahab; pe ea s'o cruţaţi, şi tot ceea ce se află în casa ei.
18Iar voi feriţi-vă cu tot dinadinsul de ceea ce e dăruit, ca nu cumva pofta să vă împingă a lua ceva din danie şi să puneţi tabăra lui Israel sub blestem şi să ne daţi pierzării.
19Şi tot argintul şi aurul şi arama şi fierul Îi vor fi sfinte Domnului şi vor fi duse în vistieria Domnului“.
20Şi a strigat poporul, iar preoţii au buciumat din trâmbiţe; şi când poporul a auzit sunetul trâmbiţelor, întregul popor a strigat deodată cu strigăt mare şi puternic; şi'ntregul zid s'a prăbuşit de jur-împrejur c; şi'ntregul popor a năvălit în cetate.
21Şi Iosua a dat-o nimicirii, cu tot ce se afla în ea, bărbat şi femeie şi tânăr şi bătrân şi viţel şi oaie şi asin, totul prin ascuţişul săbiei.
22Iar celor doi tineri care iscodiseră ţara le-a zis Iosua: „Intraţi în casa femeii şi scoateţi-o de acolo cu tot ce are ea.“
23Iar cei doi tineri care iscodiseră cetatea au intrat în casa femeii şi au scos-o pe desfrânata Rahab şi pe tatăl ei şi pe mama ei şi pe fraţii ei şi rudeniile ei şi tot ce era al ei; şi au aşezat-o în afara taberei lui Israel d.
24Iar cetatea, cu tot ce se afla în ea, au ars-o cu foc e, în afară de argint şi de aur şi de aramă şi de fier, pe care le-au dat să fie duse în vistieria Domnului.
25Iar pe Rahab desfrânata, cu toată casa tatălui ei, i-a lăsat Iosua vii, şi a făcut ca ea să locuiască în Israel până'n ziua de astăzi, fiindcă ea a ascuns iscoadele pe care Iosua le trimisese să iscodească Ierihonul.
26Şi'n ziua aceea, Iosua i-a jurat pe ei în faţa Domnului, zicând:
„Blestemat în faţa Domnului să fie omul
care va zidi această cetate!;
temelia să i-o pună pe întâiul-său-născut
şi să-i aşeze porţile pe fiul său cel mai tânăr!“
Şi aşa a făcut Ozan din Betel: i-a pus temeliile pe Abiron, fiul său cel întâi-născut, şi i-a aşezat porţile pe fiul său cel mai tânăr, care scăpase cu viaţă f.
27Şi Domnul a fost cu Iosua, iar numele acestuia era în toată ţara.