Ios 08:04
Şi le-a poruncit, zicând: „Staţi la pândă înapoia cetăţii; să nu vă duceţi prea departe de cetate şi cu toţii să fiţi gata.
1Rg 15
Războiul cu Amaleciţii. Saul e lepădat de Domnul.
1Şi a zis Samuel către Saul: „Pe mine m'a trimis Domnul să te ung rege peste Israel; acum, ascultă glasul Domnului!
2Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Acum mă voi răzbuna pe ceea ce Amalec i-a făcut lui Israel, cum i-a aţinut el calea când acesta se suia din Egipt. a
3Şi acum, du-te şi loveşte-l pe Amalec b şi pe Ierim şi toate ale lui, şi nimic dintr'ale lui să nu cruţi; ci să-l nimiceşti şi să-l dai pierzării, c pe el şi toate ale lui; să nu-ţi fie milă de el; să ucizi, de la bărbat pân' la femeie, de la copil pân' la sugar, de la viţel pân' la oaie, de la cămilă pân' la asin“.
4Atunci Saul a dat poruncă să se adune poporul; şi i-a numărat la Ghilgal: două sute de mii de pedeştri, iar din Iuda treizeci de mii de pedeştri.
5Saul a venit până la cetăţile lui Amalec şi a pus oameni de pândă la pârâu.
6Şi a zis Saul către Chenei d: „Duceţi-vă şi plecaţi din mijlocul Amaleciţilor, ca să nu pieriţi împreună cu ei; că voi v'aţi purtat cu milă faţă de fiii lui Israel la vremea când se suiau din Egipt“. Atunci Cheneii au ieşit dintre Amaleciţi.
7Iar Saul l-a bătut pe Amalec, de la Havila până la Şur, adică până în faţa Egiptului.
8Şi l-a prins viu pe Agag, regele Amaleciţilor, şi i-a zdrobit poporul întreg, iar pe Ierim e l-a ucis cu sabia.
9Saul şi'ntregul popor l-au ţinut viu pe Agag. Iar ceea ce era mai bun din turme şi din cirezi şi din poame şi din vii şi din toate bunătăţile n'au vrut să le nimicească, ci au nimicit doar ceea ce era fără preţ şi de nici un folos.
10Şi a fost cuvântul Domnului către Samuel, zicând:
11Îmi pare rău că l-am făcut pe Saul să fie rege, de vreme ce el s'a abătut de la calea Mea, iar cuvintele Mele nu le-a ţinut“. Atunci Samuel s'a mâhnit şi toată noaptea a strigat spre Domnul.
12Samuel s'a sculat devreme şi a venit să-l întâlnească dimineaţa pe Saul. Şi i s'a spus lui Samuel: „Saul a venit la Carmel şi şi-a ridicat acolo un semn de amintire şi şi-a întors carul“. Atunci Samuel s'a dus la Saul, în Ghilgal; şi, iată, el îi aducea Domnului arderi-de-tot din prăzile cele mai de frunte pe care le adusese de la Amalec.
13Aşa că Samuel a venit la Saul. Şi Saul i-a zis: „Binecuvântat Îi eşti tu Domnului! Eu am rânduit tot ceea ce Domnul a spus“.
14Iar Samuel a zis: „Atunci, ce este oare behăitul acestor turme în urechile mele şi mugetul acestor boi pe care eu îl aud?“
15Saul a zis: „Le-am adus de la Amalec, fiindcă poporul a păstrat ceea ce era mai bun din turme şi din cirezi, spre a-I fi aduse jertfă Domnului, Dumnezeului tău; iar ce-a rămas, am nimicit“.
16Şi a zis Samuel către Saul: „Lasă-mă să-ţi spun ce mi-a grăit Domnul azi noapte!“ Iar el i-a zis: „Spune!“
17Şi a zis Samuel către Saul: „Oare nu erai tu mic înaintea Lui când El te-a făcut să porţi toiagul f neamului lui Israel?
18Şi Domnul te-a trimis la drum şi ţi-a zis: Du-te şi nimiceşte-i pe cei ce au păcătuit împotriva Mea, pe Amaleciţi, şi să-i baţi până ce cu totul îi vei stârpi!
19De ce dar n'ai ascultat tu de cuvântul Domnului, şi te-ai repezit să strângi pradă şi ai făcut ce e rău în faţa Domnului?“
20Şi a zis Saul către Samuel: „Pentru că am ascultat de glasul poporului; am mers pe calea în care m'a trimis Domnul şi l-am adus pe Agag, regele Amaleciţilor, iar pe Amaleciţi i-am nimicit.
21Dar poporul a luat din prăzi cele mai bune turme şi cele mai bune cirezi – în afara celor nimicite –, ca să-I jertfească Domnului, Dumnezeului nostru, în Ghilgal“.
22Şi a zis Samuel:
„Oare mai mult Îi plac Domnului arderile-de-tot şi jertfele
decât ascultarea de cuvântul Domnului?
Iată, ascultarea g e mai bună decât o jertfă bună
şi plinirea poruncii h decât grăsimea de berbec.
23
Căci păcatul e un fel de vrăjitorie:
idoli aducători de durere şi mâhnire.
Şi de vreme ce tu ai lepădat cuvântul Domnului, şi Domnul te va lepăda pe tine, să nu mai fii rege peste Israel“.
24Şi a zis Saul către Samuel: „Am păcătuit, prin aceea că am călcat cuvântul Domnului şi îndrumarea ta; că m'am temut de popor şi am ascultat de glasul lor.
25Şi acum, ridică-mi păcatul şi întoarce-te cu mine şi mă voi închina Domnului, Dumnezeului tău“.
26Dar Samuel a zis către Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine; de vreme ce tu ai lepădat cuvântul Domnului, şi Domnul te va lepăda pe tine, să nu mai fii rege în Israel“.
27Şi dacă Samuel şi-a întors faţa să plece, Saul l-a apucat de poala hainei şi a sfâşiat-o.
28Atunci Samuel i-a zis: „Astăzi ţi-a sfâşiat Domnul din mână regatul lui Israel şi i-l va da aproapelui tău, celui ce e mai bun decât tine i.
29Şi va fi Israel împărţit în două. j Iar El nu se va răzgândi şi nici nu se va căi, căci El nu e ca omul, să-I pară rău“.
30Iar Saul a zis: „Am păcătuit; dar dă-mi cinstire în faţa bătrânilor lui Israel şi'n faţa poporului meu şi întoarce-te cu mine şi mă voi închina Domnului Dumnezeului tău!“
31Atunci Samuel s'a întors înapoi cu Saul şi s'a închinat Domnului.
32Şi a zis Samuel: „Aduceţi-mi-l pe Agag, regele Amaleciţilor!“ Iar Agag a venit la el tremurând. Şi a zis Agag: „Dacă-i aşa, amară e moartea?“
33Iar Samuel a zis către Agag:
„Aşa cum sabia ta a lăsat femei fără copii,
tot astfel, fără copii, va rămâne mama ta între femei“.
Şi Samuel l-a tăiat pe Agag înaintea Domnului, în Ghilgal. k
34Samuel s'a dus apoi la Rama l, iar Saul s'a suit la casa lui din Ghibeea.
35Şi Samuel nu l-a mai văzut pe Saul până'n ziua morţii sale; căci Samuel plângea după Saul, iar Domnului Îi părea rău că-l pusese pe Saul rege peste Israel.