Triburile lui Ruben şi Gad, precum şi jumătate din acela al lui Manase, aveau deja aşezări statornice, încă din vremea lui Moise (vezi Dt 3, 12-13).