Începutul cărţii are tonul unei continuări a Deuteronomului: Iosua e un personaj deja cunoscut.