Iona îşi menţine convingerea – egoistă – că poporul păcătos trebuie să piară!