= Şi-au spus unii altora, s'au îndemnat de la unul la altul.