Trei zile îi trebuiau unui om spre a străbate cetatea, de la un capăt la altul, cu pasul.