„... pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta“ (Ps 102, 4).