Ioil 04:18
Şi fi-va'n ziua-aceea
că de pe munţi va picura vin dulce i
şi'n jos va curge lapte de pe dealuri
şi din izvoarele lui Iuda,
din toate îi vor curge ape;
din casa Domnului
ieşi-va un izvor şi va uda
vâlceaua Păpurişului j.
Is 35
Mântuire şi fericire.
1
Veseleşte-te, pustie însetată!
Să se bucure pustia
şi precum crinul să'nflorească! a
2
Vor înflori pustiile Iordanului
şi se vor bucura;
slava Libanului i s'a dat
şi cinstea Carmelului;
poporul Meu va vedea slava Domnului
şi măreţia lui Dumnezeu.
3
Întăriţi-vă, voi, mâini slabe,
şi voi, genunchi slăbănogiţi!
4
Alinaţi-vă, voi, cei lipsiţi de curaj;
fiţi tari, nu vă fie teamă;
iată că Dumnezeul nostru cu judecată răsplăteşte
şi tot cu ea va răsplăti. b
5
Atunci ochii orbilor vor vedea
şi urechile surzilor vor auzi.
6
Atunci va sări şchiopul ca un cerb
şi limpede va fi limba gângavilor, c
că apă a ţâşnit în pustie
şi pâraie în pământ însetat.
7
Ţarina uscată se va face bălţi,
pământul însetat va fi izvor de apă;
acolo va fi veselia păsărilor, d
locaş de turme, trestie şi bălţi.
8
Acolo va fi cale curată
şi „Cale sfântă“ se va chema;
şi nimeni necurat pe-acolo nu va trece,
nici cale necurată acolo nu va fi;
cei risipiţi vor merge pe ea
şi nu se vor rătăci. e
9
Leu nu va fi acolo,
nici fiară cumplită pe ea nu va urca,
şi nici pe-acolo că se va găsi;
dar cei mântuiţi şi cei adunaţi prin Domnul
vor umbla pe ea şi se vor întoarce
10
şi cu veselie veni-vor în Sion
şi desfătare veşnică pe creştetele lor; f
că pe capetele lor fi-va laudă şi bucurie,
şi veselia se va înstăpâni asupră-le:
durerea şi întristarea şi suspinul au fugit.