T. M.: „... i-au dat pe desfrânate“ (ca monedă de schimb). Sens incert.