evangelizómenoi = „binevestitorii“ (cei ce răspândesc vestea cea bună).