Ioil 03:01
Şi fi-va că după acestea
Eu voi turna din Duhul Meu
peste tot trupul;
şi fiii voştri şi fiicele voastre
vor profeţi,
bătrânii voştri vise vor visa
şi tinerii voştri vedenii vor vedea.
Tit 3
Stăruinţa'n faptele bune. Ultime îndemnuri şi salutări.
1Adu-le aminte să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun.
2Să nu defaime pe nimeni, să fie paşnici, îngăduitori, arătând blândeţe'ntreagă faţă de toţi oamenii.
3Că şi noi eram cândva fără de minte, neascultători, rătăciţi, slujind poftelor şi feluritelor desfătări, petrecându-ne viaţa în răutate şi invidie, urâţi fiind şi unul pe altul urându-ne.
4Dar când s'a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi iubirea Sa de oameni,
5El nu din pricina faptelor pe care le-am făcut noi întru dreptate, ci după mila Sa ne-a mântuit prin baia naşterii din nou a şi prin înnoirea Duhului Sfânt
6pe Care din belşug L-a vărsat peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,
7pentru ca, îndreptăţiţi fiind prin harul Său, întru nădejde b să devenim moştenitori ai vieţii veşnice.
8Cuvântul e vrednic de crezare, şi vreau ca aceste lucruri să le spui răspicat c, pentru ca cei ce I s'au încredinţat lui Dumnezeu să aibă grijă să fie'n frunte la fapte bune. Acestea sunt bune d şi folositoare oamenilor.
9Dar de întrebările nebuneşti şi de genealogii e şi de certuri şi de'ncrucişările de vorbe asupra legii fereşte-te: sunt nefolositoare şi deşarte.
10Pe omul eretic, după întâia şi a doua mustrare îndepărtează-l,
11ştiind că unul ca acesta s'a înstrăinat f şi rătăceşte'n păcat g, osândit de sine însuşi h.
12Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic, străduieşte-te să vii la mine, la Nicopole, căci acolo m'am hotărât să iernez.
13Pe Zenas legistul i şi pe Apollo j trimite-i înainte, şi ai grijă să nu le lipsească nimic.
14Ai noştri să înveţe şi ei să fie'n frunte la fapte bune atunci când trebuinţa o cere, ca să nu fie ei neroditori.
15Te îmbrăţişează toţi cei ce sunt cu mine. Îmbrăţişează-i pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.