Poporul s'a adunat, preoţii s'au rugat pentru el şi în numele lui, Domnul i-a auzit şi S'a îndurat.