Ies 34:30
Dar Aaron şi toţi bătrânii lui Israel, văzându-l pe Moise că are faţa'ncărcată de slavă, s'au temut să se apropie de el.