În Versiunea Ebraică: „înfricoşătoare“. Septuaginta echivalează prin thaumastá = minunate, uimitoare, extraordinare (lucruri menite să stârnească nu groaza, ci admiraţia).