În Textul Ebraic: „cortul întâlnirii“ (dintre Dumnezeu şi Moise).