Expresia nu este: „şterge-mă şi pe mine“ (ideea de solidaritate) ca în unele traduceri, ci: „şterge-mă pe mine“ (în locul celor ce-au greşit = ideea de jertfă). O declaraţie atât de emoţionantă nu va mai fi întâlnită decât la Apostolul Pavel în Rm 9, 3.