În Textul Ebraic: „voi locui“ (în mijlocul lor). Septuaginta corelează verbul cu numele propriu „Domnul“ (Iahvé) din versetul următor: Dumnezeu este Cel ce Se identifică în propriul Său nume, un nume care, în acelaşi timp, înseamnă şi prezenţa Sa reală în mijlocul celor ce-i cunosc identitatea.