Ies 29:27
Şi vei sfinţi pieptul cel afierosit şi şoldul afierosirii, care au fost afierosite şi luate din berbecul împlinirii, adică din ceea ce este pentru Aaron şi pentru fiii săi,
Nm 6
CAPITOLUL 6
Nazireii. Rostirea binecuvântării preoţeşti.
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„Vorbeşte către fiii lui Israel şi spune-le: – Dacă cineva, bărbat sau femeie, cu făgăduinţă se va făgădui să trăiască'n curăţie a pentru Domnul,
3să se'nfrâneze de la vin şi de la băutură tare; oţet de vin şi oţet de băutură tare să nu bea, şi nimic din cele făcute din struguri să nu bea; nici struguri proaspeţi sau uscaţi să nu mănânce.
4Pe toată durata făgăduinţei sale să nu se hrănească cu ceva crescut din viţa de vie, de la a bea vin de struguri pân'la a mânca sâmburi.
5Pe toată durata făgăduinţei sale, brici nu-i va trece pe cap; până la'mplinirea zilelor cu care el I s'a făgăduit Domnului, sfânt va fi şi va lăsa pletele capului să-i crească'n voie.
6Pe toată durata pentru care I s'a făgăduit Domnului, de trupul unui mort nu se va apropia;
7chiar dacă tatăl său va muri, sau mama sa, sau fratele său, sau sora sa, să nu se spurce prin [atingerea de] ei, pentru că sfinţirea Dumnezeului său e peste el, pe capul său.
8Pe toată durata făgăduinţei sale, sfânt Îi este Domnului.
9Dacă însă va muri cineva lângă el cu moarte de năprasnă, adică fără veste, şi prin aceasta-şi va întina capul său de nazireu, atunci el să-şi tundă capul în ziua curăţirii sale; în ziua a şaptea să şi-l tundă.
10Iar în ziua a opta va aduce la preot două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa cortului mărturiei,
11iar preotul va aduce spre jertfă una pentru păcat şi una ca ardere-de-tot, şi-l va curăţi preotul de păcatul atingerii de mort. În chiar ziua aceea el îşi va sfinţi capul
12şi-I va afierosi Domnului zilele făgăduinţei sale şi va aduce un miel de un an ca jertfă pentru păcat: zilele de până atunci nu i se vor mai socoti, pentru că şi-a'ntinat capul său de om făgăduit.
13Iată legea pentru cel ce s'a făgăduit pe sine: În ziua când i se'mplineşte vremea pentru care s'a făgăduit, el va fi adus la uşa cortului mărturiei
14şi-I va aduce Domnului darul său: un miel de un an, fără meteahnă, ca ardere-de-tot; o mioară de un an, fără meteahnă, ca jertfă pentru păcat, şi un berbec fără meteahnă, ca jertfă de mulţumire,
15şi un coş cu azime din făină curată, pâini frământate cu untdelemn şi turte nedospite unse cu untdelemn, cu prinoasele lor de pâine şi cu turnările lor;
16preotul le va aduce înaintea Domnului, iar el b le va aduce ca jertfă pentru păcat şi ca ardere-de-tot.
17Berbecul îl va aduce Domnului ca jertfă de mulţumire, peste coşul cu azime, apoi preotul va aduce pentru el c prinosul de pâine şi turnarea.
18Atunci şi acolo, la intrarea cortului mărturiei, cel cu făgăduinţa îşi va tunde părul capului şi-l va pune pe focul de sub jertfa de mulţumire.
19Preotul va lua apoi şoldul, odată fiert, al berbecului, o pâine nedospită din coş şi o turtă nedospită şi le va pune pe mâinile celui cu făgăduinţa, după ce acesta îşi va fi tuns capul,
20şi le va ridica preotul ca aducere înaintea Domnului: lucru sfânt e acesta, şi el va fi al preotului, pe lângă pieptul cel ridicat şi pe lângă şoldul aducerii; după care cel cu făgăduinţa poate să bea vin.
21Aceasta este legea celui ce prin făgăduinţă s'a făgăduit pe sine, aceasta-i jertfa sa către Domnul pentru propria sa făgăduinţă, ea neavând nici o legătură cu darea lui de mână d; după puterea făgăduinţei cu care se va făgădui, aşa va lucra şi legea curăţirii sale“.
22Domnul a grăit către Moise, zicând:
23„Vorbeşte tu către Aaron şi către fiii săi şi spune-le: Iată cum îi veţi binecuvânta pe fiii lui Israel; le veţi zice aşa:
24Domnul să te binecuvinteze şi să te păzească!
25Domnul să-Şi lumineze faţa spre tine şi să te miluiască!
26Domnul să-Şi ridice faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pace!
27Aşa vor pune ei numele Meu asupra fiilor lui Israel şi Eu, Domnul, îi voi binecuvânta“ e.