Ies 28:20
şi în rândul al patrulea: un hrisolit, un onix şi un iaspis; toate, după rânduiala lor, ferecate în aur şi'n cuibuşoare de aur.
Ies 39
Veşmintele preoţeşti.
1Iar din mătase violetă, purpurie şi stacojie i-au făcut lui Aaron veşminte de slujbă, ca să slujească cu ele în locaşul cel sfânt, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
2Efodul l-au făcut din fir de aur, din mătase violetă, purpurie şi stacojie şi din in topit:
3foiţele de aur le-au tăiat în fire subţiri ca firul de păr, pe care cu iscusinţă le-au ţesut în mătasea violetă, purpurie şi stacojie şi'n pânza de in topit şi răsucit, lucrare de mare meşteşug.
4Efodul era făcut din două bucăţi unite'ntre ele, şi pe de-a'ntregul ţesut din aur în mătase violetă, purpurie şi stacojie şi'n pânză de in topit, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
5Au lucrat două pietre de smarald, le-au prins în cuibuşoare de aur, având pe ele săpate numele fiilor lui Israel, aşa cum se sapă o pecete.
6Şi le-au pus la încheieturile efodului, pe umeri, întru pomenirea fiilor lui Israel, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
7Au făcut apoi pieptarul, lucrat cu iscusinţă, asemenea efodului, din fir de aur şi în mătase violetă, purpurie şi stacojie şi'n pânză de in topit; pieptarul l-au făcut îndoit în patru colţuri, lung de o palmă şi lat de o palmă,
8şi'n el au ţesut patru rânduri de pietre scumpe; în rândul cel dintâi: un sardiu, un topaz şi un smarald;
9în rândul al doilea: un rubin, un safir şi un diamant;
10în rândul al treilea: un opal, o agată şi un ametist;
11şi în rândul al patrulea: un hrisolit, un onix şi un iaspis. Ele erau prinse'n cuibuşoare de aur şi legate'ntre ele cu aur.
12Pe pietrele acestea erau săpate, ca pe o pecete, numele celor douăsprezece seminţii ale lui Israel, fiecare din cele douăsprezece seminţii cu numele ei.
13Pieptarului i-au făcut lănţişoare de aur curat, răsucite ca sfoara.
14Au mai făcut două paftale de aur şi două inele de aur;
15pe cele două inele le-au prins de cele două colţuri de sus ale pieptarului;
16pe cele două capete ale lănţişoarelor le-au agăţat de cele două inele din colţurile pieptarului;
17pe celelalte două capete ale celor două lănţişoare le-au agăţat de cele două paftale, iar pe acestea le-au prins de încheieturile pieptarului, în faţă.
18Au mai făcut două inele de aur şi le-au prins de celelalte două colţuri ale pieptarului, pe cealaltă parte, cea dinspre efod;
19şi au mai făcut încă două inele de aur şi le-au prins de cele două încheieturi ale efodului, dedesubt şi'n faţă, unde se unesc, adică ceva mai sus de brâul efodului.
20Inelele pieptarului le-au legat de inelele efodului printr'un şnur de mătase violetă, ca să stea nemişcat deasupra efodului, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
21Au făcut şi manta, cea care vine sub efod, ţesută din purpură violetă.
22Gura acesteia se afla în partea de sus; împrejurul gurii era un guler, iar acesta avea de jur-împrejur un tiv, ca să nu se destrame.
23La mantă i-au făcut pe poale un fel de rodii mărunte şi'nflorate, de mătase violetă, purpurie şi stacojie, şi de in topit.
24I-au mai făcut şi clopoţei de aur, pe care i-au pus printre rodiile de la poalele mantei, de jur-împrejur,
25clopoţei de aur şi rodii'nflorate pentru slujba pe care Domnul i-o poruncise lui Moise.
26Au făcut apoi pentru Aaron şi pentru fiii săi tunici subţiri de in topit, ţesătură aleasă,
27tiară de in topit, turbane tot de in topit şi pantaloni de in topit
28şi brâie de in topit şi de mătase violetă, purpurie şi stacojie, ţesută cu alesături, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
29Au făcut şi tăbliţa de aur curat, în semnul sfinţeniei, şi au scris pe ea litere săpate ca'n pecete: Sfinţenia Domnului.
30Şi au pus peste ea un şnur de mătase violetă, ca să stea pe deasupra tiarei, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
31Aşa s'au sfârşit toate lucrările de la cortul mărturiei. Aşa le-au făcut fiii lui Israel pe toate, întocmai cum Domnul îi poruncise lui Moise.
32Apoi au adus la Moise cortul cu toate ale lui, cu belciugele, pilaştrii, pârghiile, stâlpii şi tălpicele lui,
33cu acoperămintele lui cele din piei de berbec vopsite'n roşu şi cu acoperişurile cele din piei de culoarea iachintului,
34şi perdeaua cea din mijloc şi chivotul mărturiei cu pârghiile lui şi cu acoperământul ispăşirii,
35masa cu toate cele de trebuinţă pentru ea, pâinile punerii-înainte,
36sfeşnicul cel de aur curat, cu candelele lui şi cu toate ale lui, şi untdelemn de candelă,
37altarul tămâierii, mirul pentru ungere, mireasme pentru tămâiere, tămâie binemirositoare,
38vălul de la intrarea cortului,
39jertfelnicul cel de aramă, cu grătarul lui, cu pârghiile lui şi cu toate celelalte ale lui, baia cu tălpica ei,
40pânzele curţii, stâlpii ei cu tălpicele lor, perdeaua de la intrarea curţii, funiile şi ţăruşii ei
41şi toate lucrurile trebuitoare la slujbă în cortul mărturiei,
42veşmintele de slujit în sfântul locaş, sfintele veşminte ale lui Aaron, şi veşmintele de slujbă ale fiilor lui. Toate aceste lucruri le făcuseră fiii lui Israel aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
43Şi a privit Moise toate lucrurile; şi iată că erau făcute aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a binecuvântat.