Textul Ebraic adaugă: „şi le vei aşeza în cuibuşoare de aur curat“, adaos pe care Septuaginta îl consideră drept o anticipare a versetelor 13-14.