Ca şi Aaron, veşmântul devine sfânt prin actul sfinţirii.