Ies 25:29
Şi numai pentru ea vei face blidele, căţuile, ibricele şi cănile din care se toarnă; din aur curat le vei face.
Ies 37
Sfintele odoare din cort.
1Beţaleel a făcut apoi chivotul, din lemn de salcâm, lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt tot de un cot şi jumătate;
2l-a îmbrăcat cu aur curat pe dinlăuntru şi pe dinafară, iar împrejur i-a făcut o cingătoare de aur, din zimţi împletiţi.
3A turnat pentru el patru inele de aur, pentru cele patru colţuri de jos ale lui: două inele pe o latură şi două inele pe cealaltă latură.
4A făcut două pârghii din lemn de salcâm, le-a îmbrăcat cu aur
5şi le-a vârât prin inelele de pe laturile chivotului, pentru ca chivotul să fie astfel purtat.
6Deasupra chivotului a făcut acoperământul ispăşirii, din aur curat: lung de doi coţi şi jumătate şi lat de un cot şi jumătate.
7A făcut doi heruvimi de aur, lucraţi din ciocan, şi i-a pus la amândouă capetele acoperământului ispăşirii,
8un heruvim la un capăt şi altul la celălalt capăt al acoperământului ispăşirii.
9Cei doi heruvimi îşi întindeau aripile deasupra şi umbreau cu ele acoperământul ispăşirii, iar feţele lor erau îndreptate una către alta, privind spre acoperământ.
10A făcut apoi masa, din lemn de salcâm, lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă de un cot şi jumătate.
11A îmbrăcat-o cu aur curat şi i-a făcut împrejur o cingătoare de aur, din zimţi împletiţi.
12Tot împrejur i-a făcut un brâu, înalt de o palmă, iar împrejurul brâului a făcut din aur o'mpletitură de zimţi.
13A turnat pentru ea patru inele de aur şi le-a prins în cele patru colţuri ale picioarelor, sub cingătoarea împletită.
14Prin inele erau trecute pârghiile cu ajutorul cărora să fie purtată masa.
15Pârghiile de purtat masa le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur.
16A făcut vase trebuitoare pentru masă: talere, căţui, ibrice şi cupe pentru turnat, toate din aur curat.
17A făcut şi sfeşnicul, din aur curat, lucrat din ciocan:
18fusul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui erau cu el un singur trup.
19Din el ieşeau şase braţe: trei braţe dintr'o parte şi trei braţe din cealaltă parte;
20un braţ avea trei cupe în chip de migdală, cu nodurile şi florile lor;
21alt braţ avea trei cupe tot în chip de migdală, cu nodurile şi florile lor;
22aşa aveau toate cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic.
23Iar pe fusul sfeşnicului erau patru cupe în chip de migdală, cu nodurile şi florile lor.
24Cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic aveau: un nod sub primele două braţe, un nod sub alte două braţe şi un nod sub ultimele două braţe.
25Braţele şi cupele erau, toate, din aur curat, lucrat din ciocan.
26I-a făcut apoi cele şapte candele, cu mucări
27şi tăviţe de aur curat.
28Dintr'un talant de aur curat l-a făcut, cu toate ale lui.
29A făcut altarul tămâierii, din lemn de salcâm, lung de un cot, lat de un cot – adică pătrat – şi înalt de doi coţi; coarnele lui erau un singur trup cu el;
30şi l-a îmbrăcat cu aur curat: grătarul de deasupra, pereţii de jur-împrejur şi coarnele;
31iar împrejur i-a făcut cunună de aur, împletită. Sub cununa lui împletită i-a făcut două inele de aur curat şi i le-a prins de-o parte şi de alta, pentru ca prin ele să fie trecute pârghiile cu ajutorul cărora să-l poarte.
32Pârghiile le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur.
33A făcut şi untdelemn pentru sfânta ungere, precum şi tămâia, din mirodenii curate, după meşteşugul făcătorilor de mir.