Simbol al prezenţei lui Dumnezeu „Cel ce şade pe heruvimi“ (1 Rg 4, 4; 2 Rg 6, 2; 4 Rg 19, 15).