Acest verset lipseşte din textul grecesc; ediţiile româneşti l-au preluat din versiunile ebraice.