Ies 23:14
De trei ori în an să-Mi serbaţi:
2Par 8
CAPITOLUL 8
Zidirile lui Solomon. Slujbele de la templu. Flota regelui.
1Şi a fost că după douăzeci de ani – timp în care Solomon a zidit casa Domnului şi propria sa casă –,
2Solomon a rezidit cetăţile pe care Hiram i le dăduse lui Solomon şi i-a aşezat pe fiii lui Israel să locuiască acolo. a
3Apoi a pornit Solomon împotriva Hamat-Ţobei şi a luat-o.
4Şi a zidit Tadmorul, în pustiu, şi toate cetăţile întărite b pe care le-a zidit în Hamat.
5A mai zidit Bet-Horonul de Sus şi Bet-Horonul de Jos, cetăţi tari – aveau ziduri, porţi şi zăvoare;
6Baalatul şi toate cetăţile întărite pe care le avea Solomon, şi toate cetăţile carelor şi cetăţile călăreţilor şi tot ceea ce Solomon a dorit să zidească în Ierusalim şi în Liban şi'n tot regatul său.
7Cât despre tot poporul care rămăsese din Hetei, din Amorei, din Ferezei, din Hevei şi din Iebusei, cei ce nu făceau parte din Israel,
8ci erau din fiii celor rămaşi în ţară, pe care fiii lui Israel nu-i nimiciseră de tot, Solomon i-a făcut birnici c până'n ziua de azi.
9Dar dintre fiii lui Israel nu a făcut Solomon slugi ale regatului său, de vreme ce ei erau războinici, comandanţi, viteji, mai-mari peste care şi peste călăreţi.
10Regele Solomon avea două sute cincizeci de conducători mari care supravegheau oamenii la lucru.
11Solomon a strămutat-o pe fiica lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care el i-o zidise, căci a zis: „Femeia mea nu va locui în cetatea lui David, regele lui Israel, fiindcă aceasta-i sfântă, de vreme ce în ea a intrat chivotul Domnului“.
12Solomon I-a adus atunci Domnului arderi-de-tot şi jertfelnicul pe care I-l zidise Domnului în faţa templului,
13potrivit rânduielii zilnice, aceea de a aduce [jertfe] după poruncile lui Moise; în sâmbete, la fiecare lună nouă şi la cele trei sărbători de peste an: la sărbătoarea Azimelor, la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor.
14Şi, după rânduiala lui David, a aşezat cetele preoţilor, potrivit cu slujbele lor: leviţii – să fie de strajă, să aducă laude şi să slujească înaintea preoţilor după rânduiala de fiecare zi; şi portarii, după cetele lor, la fiecare poartă; fiindcă aşa a poruncit David, omul lui Dumnezeu;
15nimic n'au lăsat din poruncile regelui privitoare la preoţi şi la leviţi şi la vistierie.
16Acum toată lucrarea era isprăvită, din ziua în care i s'a pus temelia şi până când Solomon a încheiat casa Domnului.
17Atunci s'a dus Solomon la Eţion-Gheber şi la Elot, pe ţărmul mării, în ţara Idumeii:
18Hiram, prin mâna slujitorilor săi, trimisese corăbii şi servi cunoscători ai mării: aceştia, împreună cu servii lui Solomon, au mers la Ofir şi au adus de acolo patru sute cincizeci de talanţi de aur; [cu el] au venit la regele Solomon.