Ies 22:31
Oameni sfinţi Îmi veţi fi: să nu mâncaţi carnea dobitocului sfâşiat de fiară f; aruncaţi-o la câini!
Iz 4
Prevestirea prăbuşirii Ierusalimului. Trei fapte sub semn.
1Iar tu, fiul omului, ia-ţi o cărămidă şi pune-o înaintea feţei tale şi vei scrijeli pe ea o cetate; şi anume, Ierusalimul.
2Şi vei face asupră-i împresurare a: vei zidi întărituri împotriva ei, o vei înconjura cu şanţ, vei aşeza împotriva ei tabere şi'mpotriva ei vei pune aruncătoare de pietre şi de flăcări.
3Iar tu ia-ţi o tigaie de fier şi o vei pune drept zid de fier între tine şi cetate; tu te vei aşeza cu faţa către ea: ea va fi împresurată, iar tu eşti cel ce o va împresura. Aceasta le va fi semn fiilor lui Israel.
4Iar tu te vei culca pe partea ta cea stângă b şi vei pune peste ea nedreptăţile casei lui Israel, după numărul celor o sută cincizeci de zile pe durata cărora vei sta culcat pe ea şi vei purta nedreptăţile lor.
5Fiindcă Eu am rânduit asupră-ţi nedreptăţile lor pentru un număr de zile, anume pentru o sută nouăzeci de zile c: aşa vei purta tu nedreptăţile casei lui Israel.
6După ce vei împlini aceste lucruri, te vei culca pe partea ta cea dreaptă şi vei purta nedreptăţile casei lui Iuda timp de patruzeci de zile; ţi-am rânduit o zi pentru un an.
7Iar tu îţi vei îndrepta faţa spre împresurarea Ierusalimului şi-ţi vei întări braţul şi vei profeţi împotriva lui.
8Şi, iată, Eu am pregătit pentru tine legături: nu vei putea să te întorci de pe o parte pe cealaltă până ce se vor isprăvi zilele împresurării tale.
9Ia-ţi grâu şi orz şi bob şi linte şi mei şi ovăz şi le vei pune într'un vas de lut şi vei face din ele pâini pentru tine; şi le vei mânca pe durata celor o sută nouăzeci de zile, după numărul zilelor cât vei sta culcat pe partea ta.
10Iar hrana pe care o vei mânca va fi după cântar: douăzeci de sicli pe zi – şi vei mânca din vreme'n vreme d.
11Şi apa o vei bea cu măsură: a şasea parte dintr'un hin – din vreme'n vreme o vei bea e.
12Ca pe o turtă de orz le vei mânca; iar de ochii lor le vei ascunde în balegă de om. f
13Şi vei zice: – Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Aşa vor mânca fiii lui Israel, necurat, printre neamuri!“
14Atunci am zis: „Nicidecum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, că sufletul meu nu s'a pângărit cu necurăţii; de când m'am născut şi până astăzi eu n'am mâncat dintr'un animal mort sau sfâşiat, şi nici vreo carne spurcată nu mi-a intrat în gură“.
15Iar Domnul mi-a zis: „Iată, în loc de balegă de om ţi-am dat balegă de bou: pe ea îţi vei coace pâinile“.
16Şi mi-a zis Domnul: „Fiul omului, iată, Eu voi nimici prisosul de pâine în Ierusalim; şi vor mânca pâine după cântar şi la rând; şi apa cu măsură o vor bea, în stare de sleire;
17ca să ducă ei lipsă de pâine şi de apă; şi se va stinge omul şi fratele lui şi'ntru nedreptăţile lor vor lâncezi.