Ies 22:30
Tot aşa vei face cu viţelul tău, cu oaia ta, cu animalul tău de povară: şapte zile va fi cu maică-sa, iar în ziua a opta Mi-l vei da Mie.
Dt 15
CAPITOLUL 15
Anul iertării. Întâi-născuţii.
1În anul al şaptelea a vei face iertare.
2Iată care este rânduiala iertării: Vei ierta întreaga datorie pe care ţi-o datorează aproapele tău şi fratele tău; să nu o ceri înapoi, pentru că iertare I s'a chemat Domnului, Dumnezeului tău.
3De la cel străin cere ceea ce-i al tău asupră-i; dar fratelui să-i ierţi datoria pe care el o are către tine.
4Că'n mijlocul tău nu va fi sărman (pentru că Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă s'o stăpâneşti ca moştenire),
5numai dacă veţi asculta cu luare-aminte glasul Domnului, Dumnezeului vostru, ca să păziţi şi să pliniţi toate poruncile acestea pe care ţi le poruncesc eu astăzi.
6Căci Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta după cum ţi-a spus: tu vei împrumuta b neamuri multe, dar tu nu te vei împrumuta; şi peste multe neamuri vei fi stăpân, dar ele pe tine nu te vor stăpâni.
7Iar dacă'n ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă, dacă'n vreuna din cetăţile tale va fi'n mijlocul tău cineva sărac, să nu-ţi învârtoşezi inima, nici să-ţi închizi mâna de dinaintea fratelui tău celui lipsit;
8dimpotrivă, deschide-ţi mâinile amândouă şi împrumută-l cu oricât îi va trebui şi pentru orice are lipsă.
9Ia aminte asupră-ţi, ca nu cumva'n ascunzişul inimii tale să fie gând nelegiuit care să zică: – Se apropie anul al şaptelea, anul iertării..., şi să caţi cu ochi rău asupra fratelui tău celui lipsit şi să nu-i dai; că el va striga'mpotriva ta către Domnul, şi mare păcat va fi întru tine.
10Dă-i, dă-i şi împrumută-l cu cât îţi cere şi după cum are trebuinţă; iar când îi dai, să nu ţi se strângă inima; că pentru aceasta te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, întru toate faptele tale şi'ntru totul, oriunde mâinile tale vor lucra.
11Că săraci nu vor lipsi de pe pământ; de aceea-ţi poruncesc eu ţie să
12De ţi se va vinde ţie fratele tău, evreu sau evreică, şase ani îţi va sluji, iar în al şaptelea îl vei lăsa să plece de la tine liber.
13Iar când îl vei lăsa să plece de la tine liber, nu-l lăsa să plece cu mâna goală,
14ci dă-i cu dărnicie din turmele tale şi din grâul tău şi de la teascul tău; după cum te-a binecuvântat pe tine Domnul, Dumnezeul tău, aşa dă-i şi lui.
15Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului şi că Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo; iată de ce-ţi poruncesc eu ţie să faci fapta aceasta.
16Iar dacă acela îţi va zice: – Nu mă duc de la tine!..., pentru că te-a'ndrăgit, pe tine şi casa ta, de vreme ce-i este bine la tine,
17să iei undreaua şi să-i găureşti urechea lipită de canatul uşii, şi-ţi va fi el rob în veci. Tot aşa vei face şi cu slujnica ta.
18Să nu-ţi vină greu când îl vei lăsa să plece liber de la tine, fiindcă'n şase ani el ţi-a slujit pentru simbria pe un an a unui simbriaş c; şi te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, în toate câte vei face.
19Tot întâi-născutul de parte bărbătească ce se va naşte în cirezile tale şi'n turmele tale îl vei închina Domnului, Dumnezeului tău; cu boul tău cel întâi-născut să nu lucrezi, şi pe întâi-născutul oilor tale să nu-l tunzi.
20Îl vei mânca, tu şi familia ta, an de an, în faţa Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege.
21Dacă însă are'n el o meteahnă, dacă-i şchiop sau orb sau rău vătămat, să nu-l jertfeşti Domnului, Dumnezeului tău,
22ci să-l mănânci în cetăţile tale; atât cel necurat cât şi cel curat pot să-l mănânce, ca pe o căprioară sau ca pe un cerb.
23Numai sânge să nu mănânci, ci să-l verşi pe pământ precum apa.